מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו, קובעת את האופן בו אנו פועלים ביחס למידע שיכול להיות קשור אליך או לזהות אותך ואשר נאסף כתוצאה משימושך בשירותים שלנו (להלן: "נתונים אישיים"). אנו מחויבים להגן על נתוניך האישיים, כאשר שמירת המידע נעשית באמצעי אבטחת המידע הסבירים ע"פ הסטנדרטים הנהוגים בענף. המידע הנמסר על ידך כמו גם הטיפול בו כפופים לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 ולחובות משפטיות ו/או רגולטוריות אשר חלות בעניין. מדיניות זו יש לקרוא ביחד עם תנאי השימוש ומהווים חלק מהם. יובהר, כי קיימת חשיבות כי נתונייך האישיים שאנו מחזיקים יהיו עדכניים ומדויקים. אם המידע שמסרת אינו נכון או משתנה במהלך ההתקשרות עמנו ו/או לא מעודכן או חלקי, אנא הודיענו על כך בכתב באמצעות "צור קשר" באתר האינטרנט. יובהר כי קיים גם מידע שלא ניתן לזהותך באמצעותו או שאינו קשור אליך (להלן: "מידע שאינו אישי").

לאור השינויים העוברים על העולם הדיגיטלי המתפתח, אנו נדרש לעדכן מדיניות זו מעת לעת, על כן אנו ממליצים כי תבקר כאן. עם ביצוע העדכון יעודכן המועד הקובע של מדיניות זו, בכדי שישקף את המועד הרלוונטי. המשך גלישתך באתר, לאחר ביצוע השינויים מהווים את הסכמתך לכך כאמור.

יובהר כי לא חלה עליך חובה כלשהי למסור לנו כל מידע. על כן, המידע אותו בחרת למסור באתר תלוי בך בלבד ונעשה מרצונך החופשי בלבד. אנו אוספים את המידע והנתונים האישיים ע"פ מדיניות זאת. לצורך הדוגמא: כשאתה שולח לנו הודעה באמצעות "צור קשר" או עושה שימוש בחלק מהשירותים שלנו. הנתונים האישיים שאנו עשויים לאסוף כוללים בין היתר את שמך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכל מידע אחר שאתה בוחר לספק ו/או המאפשר זיהוי אישי שלך. כל חומר פרסומי שיישלח אליך , בין בהודעת SMS ובין בדואר אלקטרוני ייעשה לאחר אישורך.

האתר ישתמש בנתונייך האישיים רק למטרות שנאספו עבורן. שימוש בנתונייך האישיים נדרש בין היתר, כדי לרשום אותך כלקוח חדש, או לזהותך כלקוח קיים או כלקוח פוטנציאלי. חשוב שתקרא מדיניות זו יחד עם כל או הודעה אחרת שאנו עשויים לספק כך שתהיה מודע לחלוטין לאופן השימוש שלנו בנתונים. מדיניות זו משלימה הודעות אחרות ואין בכך כדי לגרוע מהן. הנתונים האישיים שאנו עשויים לאסוף כוללים ללא הגבלה את שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכל מידע אחר שאתה בוחר לספק ו / או המאפשר זיהוי אישי של המשתמשים.

האתר עשוי לאסוף באופן אוטומטי נתונים טכניים על הציוד שבו אתה עושה שימוש ודפוסי גלישתך. האתר עושה שימוש בקובצי "עוגיות" ( cookies ) וייתכן כי ייעשה בטכנולוגיות נוספות כדי לאחסן את העדפותיך ולשפר את חווית שימושך באתר. תוכל להגדיר כי הדפדפן שלך יסרב לקובצי "עוגיות". עם זאת, ייתכן כי שימושך באתר עשוי להיות מושפע מכך ולא תוכל לגשת לחלקים מסוימים שבו. האתר עשוי לעבד את נתונייך האישיים ללא ידיעתך או הסכמתך, בהתאם לכללים הנ"ל, ובכפוף לחוקים כמצוין לעיל. אתה מסכים כי האתר יכול לאסוף ולאחסן מידע או נתונים שנוצרו באופן אוטומטי כאשר אתה מנווט דרכו. נתוני זהות כוללים שם פרטי, שם משפחה, שם משתמש או מזהה דומה. נתוני קשר כוללים ביניהן כתובת דוא"ל ומספרי טלפון. נתונים טכניים כוללים כתובת IP, נתוני ההתחברות שלך, סוג הדפדפן וגרסתו, מערכת הפעלה. נתוני השימוש כוללים מידע על אופן שימושך באתר. יובהר כי האתר אוסף נתונים מצטברים כגון נתונים סטטיסטיים לכל מטרה, כאשר נתונים אלו אינם חושפים את זהותך בדרך כלשהי. בכל מקרה בו תמסור באתר מידע אישי על אדם כלשהו מלבדך, הנך נדרש לוודא כי אדם זה הסכים שהמידע האישי שלו יסופק ע"פ מדיניות פרטיות זו.

יובהר כי האתר עושה שימוש בתכונות של גוגל Analytics בכדי לייעל את פעילותו, הדבר כולל בין היתר שיווק עם גוגל Analytics בכדי לדעת על תחומי העניין שלך ולהתאים עבורך פרסומות מתאימות. תוכל לבטל את השימוש של גוגל בקובצי עוגיות בכל רגע, על ידי ביקור בהגדרות הדפדפן שלך. האתר עשוי לקבל נתונים אישיים אודותיך מצדדים שלישיים.

האתר משתמש בכתובת האימייל שלך, בכדי לשלוח לך תוכן, שירותים, פרסומות ואירועים שעשויים לעניין אותך. תמיד תוכל לקבל הסבר נוסף או באם תבקש להסירך ממסד הנתונים של האתר תוכל לעשות זאת ע"י משלוח בקשת הסרה ממסד הנתונים באמצעות צור קשר. ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים של צדדים שלישיים, אין האתר אחראי לנוהלי הפרטיות או לכל תוכן שבאתרים אלו ומשכך כל שימוש שתעשה, כפוף למדיניות הפרטיות של צדדים אלו. מומלץ כי תקרא את מדיניות הפרטיות של כל אתר שבו אתה מבקר. יהיו מקרים בהם האתר יידרש לשתף את נתוניך האישיים עם צדדים שלישיים לדוגמא: בנקים וחברות אשראי, לצורך ביצוע תשלומים מקוונים, ספקי שירות או רשויות המדינה. שיתוף מידע זה ייעשה, רק בכדי למלא אחר הדרישות והמטרות שלשמן העברת את המידע, או כאמור במקרי חירום ובכדי לעמוד בדרישות החוק.

מטרות השימוש בנתונים – מידע אנונימי נאסף באופן אוטומטי כדי לפקח על השימוש באתר. יצוין כי השימוש בנתונייך שיאספו, ייעשה רק ע"פ החוק ובמקרים בהם האתר צריך להתאים עצמו להתחייבות רגולטורית או משפטיות ובנוסף בכדי לנהל את הקשר של האתר אתך ויכלול : הודעות שיווק ותקשורת. כשאתה נרשם באמצעות ספק האינטרנט, מוקצית כתובת IP באופן אוטומטי למחשב שלך. האתר לא פועל על מנת לזהות אותך באופן אישי, ומשכך אינו מקשר את כתובת ה- IP שלך לכל דבר שיגרום לזהות אותך. המידע המתקבל משמש רק לצורך שיפור חווייתך ולהתאים עבורך שירותים ברמה המותאמת ביותר

שמירת הנתונים האישיים שלך. – אנו עשויים לשמור על הנתונים האישיים שלך כל עוד אתה רשום אצלנו. אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות עסקיות פנימיות, כדי לעזור לנו לשפר את התוכן והשירותים שאנו מספקים למשתמשים שלנו ובנוסף לזהות ולטפל בעוולות, להגן, לאכוף את תנאי השימוש ולצורך ניהול כללי של השירותים והעסק שלנו. תוכל תמיד לבקש להסיר את פרטיך על ידי יצירת קשר. עם זאת, אנו עשויים לשמור נתונים אישיים לתקופה נוספת כפי שמותר או נדרש על פי החוקים החלים. גם אם אנו מוחקים את המידע האישי שלך הם עשויים להימשך בגיבוי או בתקשורת ארכיונית למשך פרק זמן נוסף מסיבות משפטיות, רגולטוריות או מסיבות עסקיות לגיטימיות וחוקיות.

עדכון והסרה

כפי שצוין לעיל, זכותך לעיין במידע שלך, לבקש לתקנו או לבקש למוחקו ולהסירו ואם את רוצה לדעת איזה מידע אנו מחזיקים לגבייך, אנא פני אלינו . אם תגלה שקיימת שגיאה או מידע חסר, הודע לנו ואנו ננסה לתקן או לעדכן את המידע בהקדם האפשרי, הכל כאמור בהוראות החוק.

אנו לא נמכור בשום צורה את הנתונים האישיים שלך, לא לצדדים שלישיים, לא למפרסמים, אך ישנם מצבים בהם נאלץ להעביר או לחשוף מידע זה, כאשר אנו נדרש ע"פ חוק או צו של בית משפט לעשות כן, כל זאת ללא הודעה מוקדמת או נוספת על כך.

יצירת קשר אתנו

ככל שיש לך שאלות או תלונות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא עשה זאת באמצעות טופס צור קשר שבאתר.

עודכן לאחרונה ב 12 לינואר 2020