תנאי שימוש

אנא קרא בעיון את הכללים והתנאים החלים על שימושך באתר (להלן:"תנאי השימוש") וודא שאתה מבין אותם לפני השימוש בו. לידיעתך באופן גלישתך באתר אתה מביע את אישורך והסכמתך לתנאי שימוש אלו  ומתחייב להשתמש ולפעול באתר על פיהם ובקשר לשירותים הזמינים באתר ו/או דרכו וככל שיהיו. יובהר כי הגישה לאתר, בכל דרך שהיא, בין אוטומטית ובין אחרת, מהווה שימוש באתר ואת הסכמתך להיות כפוף לתנאים ולהגבלות אלה.

תנאי השימוש מהווים את הבסיס להתקשרות בינך לבין " המרכז הרפואי לטיפול בהשמנה – ד"ר רז" (ח.פ. 515645778) (להלן: "המרכז"). המרכז הוא בעל אתר האינטרנט המצוי בכתובתינו (להלן: "האתר").  בכל מקום בו תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, עובדיו, שלוחיו, נציגיו.  באם אינך מסכים לתנאי השימוש, עליך לעזוב את האתר באופן מידי.  

יצוין כי התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד. הכותרות תנאי שימוש זה נעשו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או לייחס להן כל פרשנות שהיא.

 1. שימוש באתר, במידע והסתכמות עליו

האתר מספק תוכן העוסק במרכז והשירותים הניתנים בו. התוכן שבאתר עוסק בטיפול בהשמנה והינו לצורך מידע כללי בלבד (תוכן, יכלול ,בין היתר אך לא רק, כתבות, תמונות, גרפיקה, עיצוב וכל חומר אחר שמוצג באתר לרבות תוכן של צד שלישי. כל אלו יכונו להלן: "תוכן" או "מידע" ) . האתר מיועד לשימוש אישי בלבד.  אין להסתמך על המידע המופיע באתר כתחליף לייעוץ רפואי מקצועי או טיפול.  ככל שיש לך שאלות בנוגע לבריאותך, עליך תמיד להתייעץ עם רופא מקצועי.  המידע שמופיע באתר מיועד לקהל הרחב. יובהר כי המידע המופיע באתר עלול לכלול אי דיוקים או שגיאות ועל כן אין להתייחס למידע זה כאל עצה, המלצה כלשהי, טיפול, עידוד לטיפול או ייעוץ ספציפיים המותאמים לכל אדם, ואינם מהווים הזמנה או תמריץ בשום אופן לנטילת תרופות או תוספי תזונה כלשהם.  חל איסור לבצע החלטות ולהסתמך על התוכן שבו. ככל שתבחר לעשות כן, אתה עושה זאת על אחריותך האישית בלבד ותשא בכל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, בין תוצאתי או בין מקרי.

 1. מילוי פרטים

לשם גלישה באתר אין צורך במילוי פרטים כלשהם. עם זאת, יובהר כי  לצורך יצירת קשר עם המרכז תדרש  למלא מספר פרטים באתר, הכוללים בין היתר שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון , כתובת ודואר אלקטרוני. ככל שתבחר להשאיר פרטים באתר, הנך מצהיר כי הנך בגיל 18 לכל הפחות. אתה נדרש בזאת לספק באתר מידע אמיתי ומדויק ולעדכן פרטים אלו באתר באם יחול שינוי כלשהו וככל שיידרש. יובהר כי  האתר יוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדית ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ביחס לזאת כנגד האתר. אתה מתחייב ששימושך באתר נעשה ע"פ כל הכללים , החוקים והתקנות החלים עליך . אתר ישמור את המידע שתמסור בכדי ליצור עמך קשר לפי מדיניות הפרטיות שבאתר. יובהר כי מסירת פרטיך מרצונך החופשי, מהווה את הסכמתך המפורשת לקבל דברי דואר וחומר פרסומי מן האתר. תוכל לחזור בך בכל עת ע"י משלוח הודעה לכתובת מייל Amit@doctor-raz.co.il.

חל איסור להתחזות לאחר ואתה מאשר כי ידוע לך שמילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ החוק. מי שיפעל בניגוד לחוק (להלן: "המפר") עומדת לאתר הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד המפר, לרבות פנייה לערכאות משפטיות ודרישה לפיצוי בגין נזקים שיגרמו לאתר ו/או עקב שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ובין עקיף. 

 1. גלישה באתר

תוכל לגלוש באתר ולקרוא מידע רב ומגוון אשר עוסק בין היתר בטיפול בהשמנה, לקרוא מידע בנושא, דרכי ליווי וטיפול, לראות סרטונים, מכתבי תודה ועוד. ככל שתתבקש שניצור עמך קשר, יהא עליך להשאיר פרטים. לחילופין, תוכל אתה ליצור עמנו קשר ישירות באמצעות הטלפון שמופיע באתר.

מבלי לגרוע מיתר תנאי שימוש אלו, יובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק, לבטל או לתקן את פעילותו ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ואינו  מתחייב לרציפות או לפעילות השירותים שהוא מספק ללא כל הודעה מוקדמת בכל עת. מובהר כי האתר עשוי להגביל מעת לעת את הגישה לכל השירותים או לחלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 1. תכנים

האתר מציג תכנים שונים בנושאים של השמנה, לרבות ייעוץ וליווי תזונתי ועוד. יובהר כי לצורך צפייה בחלק מתכני האתר ישנן דרישות מערכת, ביניהן גישה לאינטרנט, תיבת דואר אלקטרוני, דפדפן עדכני, ותוכנה התומכת בקבצי PDF ומאפשרת להציגם כראוי. יצוין כי אי עמידה באחת מהדרישות הנ"ל עלולה לפגום ביכולתך לעשות שימוש באתר או בחוויית המשתמש שלך ולאתר לא תהיה כל אחריות בנוגע לכך.   

 1. הגבלת אחריות

אתה מאשר כי ידוע לך שהאתר אינו מספק כל ייעוץ מכל סוג ומין שהם, לרבות בנושא השמנה, דרכי טיפול ו/או בכל עניין אחר. יודגש כי כל הצהרה, חומר, סרטון , ייעוץ דעות או מידע אחר שבו,  וכל המידע המופיע באתר הינם לצורך הדוגמא בלבד ואין להסתמך עליהם ו/או לעשות כל שימוש שהוא בו. במידה ותבחר לפעול או להסתמך או ליישם שיטות, טכניקות או רעיונות ע"פ המידע שבאתר, אתה לוקח על עצמך את מלוא האחריות על פעולותיך. האתר אינו נוטל על עצמו כל אחריות לטעויות ו/או מחדלים כלשהם אשר עשויים להופיע וככל שייגרמו או עשויים לגרום לך לנזקים ישירים או עקיפים, מקריים או מיוחדים. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי. האתר עושה מאמץ סביר על מנת לעדכן את המידע שבו, אך עם זאת, אין בכך כל אחריות בין במפורש ובין במשתמע , שמידע זה נכון, מדויק, מלא או מעודכן. האתר אינו נושא באחריות לדיוקם של חומרים אלה

 1. הפרעות, ניתוקים, שלמות המידע וקישורים חיצוניים.

האתר שואף לספק מידע מדויק, עם זאת ידוע לך כי האתר איננו יכול להבטיח כי המידע והתכנים הכלולים בו יהיו תמיד מדויקים ו/או שלמים ו/או מלאים. האתר לא יהא אחראי בכל מקרה של שימוש או הסתמכות כלשהם על המידע ו/ או על התוכן שמופיעים בו.  אתה אחראי באופן בלעדי על כך שהמחשב או מערכות המחשב שלך מתאימים לשימוש באתר ומוגנים כראוי. יצוין כי אין באפשרות האתר להבטיח שהאתר והפעולות שבו תהינה ללא הפרעות, שיבושים, שגיאות או נקי מתוכנות מזיקות ווירוסים.  מבלי לגרוע מיתר האמור בתנאים אלו,  יובהר כי האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מכל צורה של תקיפה מסוג מניעת שירות, וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל חומר מזיק טכנולוגי אחר שעלול להדביק כל ציוד מחשב של משתמש, תוכניות מחשב, נתונים או חומר קנייני אחר ואשר נובעים עקב השימוש בשירותי האתר, או הורדה של תוכן כשלהו שפורסם באתר. ככל שמופיעים או שיופיעו באתר קישורים לאתרים חיצוניים, אין הדבר מהווה ערובה כי מדובר באתרים בטוחים או אמינים. יובהר כי אין הדבר מעיד על תמיכה, חסות או שליטה באתרים אלה, או על המידע, המוצרים או השירותים המוצעים בהם או באמצעותם.  בנוסף, האתר אינו שולט בכל מידע, מוצרים או שירותים שצדדים שלישיים עשויים לספק באתר שלהם או באמצעותו. כל חוות דעת, ייעוץ, הצהרות, שירותים, הצעות או מידע אחר או תוכן אחר המוצע או זמין על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי מידע, הם של המחברים או המפיצים המתאימים, ולא של האתר. ידוע לך כי האתר, אינו שולט או תומך באתרים אלו, ועל כן יכולים אלו להיות בחלקם אתרים המכילים חומרים בלתי מדויקים ו/או תכנים מזיקים, ומשכך ביקורך באתרים אלו, ייעשה על אחריותך בלבד ולא תיהנה לך כל טענות ו/או דרישות מהאתר.  לאתר אין כל אחריות לכל מידע שתספק או להגנה על פרטיותך בעיקר באתרים אלו. זאת ועוד, האתר אינו ולא יהיה אחראי כלפיך וכלפי כל משתמש כלשהו בגין כל אובדן או נזק כלשהו בין ישיר ובין עקיף הנובע כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של אחרים, לרבות אך לא רק:  עקב שימוש לרעה במידע אישי שלך, אי יכולת להשתמש באתר או ביצוע הזמנות, שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר.

 1. שימושים אסורים באתר

אתה מסכים ומצהיר בזאת כי תעשה שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד וחל איסור מוחלט על ביצוע פעולות שונות וביניהן:   א. הפרה של כל חוק או תקנה בין מקומיים ובין בינלאומיים  ב.  פרסום תוכן שאינו חוקי, ובין היתר כזה המאיים, משמיץ, מעורר שנאה, מטריד, פוגע, עוקב, מביך כל אדם או ישות משפטית כפי שנקבע על ידי האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי או על פי או החוקים והתקנות החלים בישראל.  ג. איסוף מידע אחר על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם ד. משלוח או העלאה של חומר המכיל וירוסים, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום או כל חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית ואשר נועדו להשפיע לרעה על פעולת האתר, מחשב או חומרה לרבות מחיקה ושינוי של חומר או מידע שפורסם על ידי האתר ה. גישה ללא סמכות, הפרעה, שינוי, פגיעה או שיבוש של האתר או כל חלק ממנו, לרבות במקום בו מאוחסן האתר. ו. התחזות לאדם כלשהו. ז. פרסום תוכן המפר זכויות קניין רוחני, זכויות לפרטיות, זכויות פרסום, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד כלשהו ח . פרסום כל דבר שעשוי להיות "דואר זבל" (ספאם)  כולל אך לא מוגבל לכל שליחה של דואר אלקטרוני, וכפי שנקבע על ידי האתר ע"פ שיקול דעתו הבלעדי . ט. מתן אפשרות לאחרים לעשות שימוש בזיהוי שלך י. להשתמש בכל רובוט, עכביש או בכל אמצעי אחר כדי לגשת לאתר לכל מטרה שהיא לרבות העתקה של כל חומר המצוי באתר.  יא. אינך רשאי, ללא הסכמת האתר מראש ובכתב, לקשר כל תוכן של האתר, או לכלול באתר אינטרנט אחר או בשירות אחר כל חומר, תוכן או קניין רוחני של האתר.

יודגש כי האתר לא יישא בכל אחריות בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בנוגע למעשים כמצוין בסעיף זה ובהסכם לעיל ולהלן.   

 1. שינויים, שדרוגים ועדכונים

ידוע לך כי האתר אינו מעניק כל אחריות מסוג כלשהו בין מפורשת ובין משתמעת לשלמותו ו/או להמשך תפעולו השוטף . האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת וללא הודעה מראש לרבות תיקון או שינוי של דף זה או פרסום קובץ של תנאים ותקנות באתר ו/או לגרוע  ו/או להוסיף תכנים מסוג כלשהו באתר לרבות מוצרים ו/או תכנים ויזואליים כפי שיימצאו לנכון ובכל מועד בו שימצא לנכון לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, ייתכן כי תתבקש לספק אימותים נוספים או מידע נוסף. ידוע לך כי האתר עשוי לשדרג את השירותים שהוא מספק. האתר רשאי גם לשנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי את השירותים שבו כדי לעמוד בשינויי חקיקה ככל שיהיה צורך. לאור האמור, יובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום התיקונים מהווה את הסכמתך המפורשת לתנאים אלה כפי ששונו ואתה מסכים ומתחייב לתנאים אלו. לכן בקר בדף זה באופן קבוע כדי לעיין תנאי שימוש ובתנאיו.

 1. זכויות קניין רוחני

אתר זה וכל התוכן שבו מוגנים בזכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני שונים ומכוח חוקים ואמנות בינלאומיות, בין אם נרשמו ובין אם לאו. הסימנים המופיעים הם רכושו של האתר או של בעליהם בהתאמה.  על כן, כל תוכן, טקסט, מידע , עיצוב, גרפיקה, תמונות, וידאו, מוסיקה, לרבות אופן הצגתם, וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים ומהווים את קניינם הרוחני. אינך רשאי להשתמש, להעתיק, לפרסם מחדש, להעלות, לשדר, לחקות, לנצל, להפיץ או לשנות את הסימנים המסחריים של האתר ותכניו בכל דרך שהיא . אינך רשאי לאחסן חומרים מהאתר ו/או להפיצו בכל דרך שהיא. ככל שתבקש לבצע את אחת מהפעולות הנ"ל,  עליך לפנות אל האתר ולקבל את הסכמתו מראש ובכתב . האתר ינקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש בלתי מורשה ו/או על מנת לשמור על זכויות קניינו הרוחני.

 1. יצירת קשר במקרה של הפרה

באם אתה סבור כי השימוש באתר מפר את זכויותיך, הנך מתבקש להעביר לאתר את הודעתך באמצעות האפשרות של "צור קשר" שבאתר.

 1. השעיה וסיום

האתר יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדית, אם הפרת את תנאי השימוש בעת שימושך באתר. במידה והתרחשה הפרה כלשהי, עשוי האתר מבלי למסור לך הודעה או אזהרה על כך, לנקוט כל פעולה כפי שנראה לו, כולל אך לא רק, וביניהן: השבתה של חשבונך, לרבות לכל קובץ או תוכן אשר מצויים באתר השעיה מידית, זמנית או אף קבועה של זכותך להשתמש באתר ונקיטת הליכים משפטיים כנגדך להחזר כל ההוצאות הנובעות מההפרה.

 1. הפרה, דיווח וחשיפת מידע:

האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בו עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות  וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשים, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו.    

 1. שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולפצות את האתר בעקבות תביעות שתוגשנה נגדו בגין נזקיו בין בפועל ובין תוצאתיים, לרבות עלויות, הפסדים והוצאות (לרבות שכ"ט סביר) שהיה על האתר להוציא, וזאת עקב שימוש לא מורשה שלך בשירותי האתר או הפרה כלשהי מצדך של התנאים וההגבלות של תנאי שימוש אלו, לרבות הפרת זכויות של צד ג'. 

 

 

 1. סמכות שיפוטית ודין החל

תנאי שימוש אלו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתנאי שימוש אלו יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בישראל, במחוז ת"א והמרכז. אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך,  כי סעיף או תנאי כלשהו תנאי שימוש, הינו בלתי חוקי, בלתי ניתן ליישום או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפם של יתר הסעיפים והתנאים שבתנאי השימוש אשר יישארו ויעמדו בתוקפם.

 

 1. כללי

תנאי שימוש אלו, מאפשרים לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל אובדן או נזק כלשהם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף שייגרמו לך כתוצאה מהשימוש בו או בכל תוכן, פרסום, הצגה כלשהם המופיעים באתר ואף אם נשלחו באמצעות דואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת ע"י האתר. יודגש כי התנאים שבאתר זה, ניתנים לאכיפה אך ורק ע"י הצדדים שבו ולא ע"י צדדי ג'.  

 1. יצירת קשר

ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל mail@doctor-raz.co.il